One Brain
One Brain pracuje s emocionálnym stresom a všetkými jeho dôsledkami ( fyzická a psychická bolesť, dyslexie, problémy s učením, problémy s komunikáciou, fóbie, závislosti, alergie.......)

One Brain sa nezameriava na problémy alebo symptómy, zameriava sa na príčinu problémov.

One Brain je unikátna, jemná, neinvazívna metóda s pozoruhodnými výsledkami.

One Brain využíva poznatky z kineziológie a genetiky správania.

2008 © Comsyco