Konzultácie
Nikdy neprichádzajte z donútenia. Motívom musí byť úprimná vôľa chcieť sa zbaviť problému.

Po sedení sa pozitívny výsledok dostaví väčšinou zakrátko, niekedy to nejaký čas trvá. Občas treba robiť odblokovanie viackrát.

Objednajte sa osobne, telefonicky alebo mailom.

Jedna konzultácia trvá asi 1 hodinu.

Cena za 1 konzultáciu je 40 Eur.
2008 © Comsyco