Cieľ
Cieľom One Brain je redukcia emocionálneho stresu, zlepšenie konania v akejkoľvek oblasti nášho života.

Je to úžasný proces sebapoznávania, opätovného získavania stratenej sebadôvery a sebaúcty, proces zharmonizovania tela, mysle a duše do jednoty .

Bez stresu môže byť život taký jednoduchý.......
2008 © Comsyco